บริษัท เป๊ป อะคาเดมิค ออนไลน์ จำกัด

บริษัท เป๊ป อะคาเดมิค ออนไลน์ จำกัด
PEP ACADEMIC ONLINE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิริเชษฐ์ สุขประสงค์ดี, นางมนัสนันท์ สุขประสงค์ดี, นายสมภพ สุขประสงค์ดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนกวดวิชา ให้บริการด้านการศึกษา และดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ต เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับศึกษาและข้อมูลข่าวสารทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/12 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2245-2707
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เป๊ป อะคาเดมิค ออนไลน์ จำกัด