บริษัท เพนตาซอฟท์ สยาม จำกัด

บริษัท เพนตาซอฟท์ สยาม จำกัด
PENTASOFT SIAM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคับปูซามี คานิยา, นางซาราวัตตี เอพี ซารังกาปานี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบระบบ วางระบบ แก้ไขคอมพิวเตอร์ เขียน จำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 195 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพนตาซอฟท์ สยาม จำกัด