บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด

บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด
PRESTIGE GIFT AND PREMIUM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียงไกร เธียรนุกุล, นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 383/3 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2235-6252
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด