บริษัท เพลนเทค จำกัด

บริษัท เพลนเทค จำกัด
PLAINTECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกนกชาติ ลิมป์วรรณธะ, นางวิมล ลิมป์วรรณธะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3322/18 อาคาร ช้าง ชั้น 28 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-3330
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพลนเทค จำกัด