บริษัท เพลิน-อัมพร แอสโซซิเอทต์ จำกัด

บริษัท เพลิน-อัมพร แอสโซซิเอทต์ จำกัด
PLERN AMPORN ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเรืองเดช ใจดี, นายอำพล ใจดี, นายพิสิษฐ์ ใจดี, นางสาวพัชราภรณ์ ใจดี, นายบรรพต ใจดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 ธันวาคม 2527
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องแฟ็กซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 688/21 ค-ง ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพลิน-อัมพร แอสโซซิเอทต์ จำกัด