บริษัท เพสิคอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

บริษัท เพสิคอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
PESIK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิชา สัตยนาวิน, นางอ้อมทิพย์ สัตยนาวิน, นายรูดอล์ฟ เกรโกเรียส เอ็ดเวริด์โจเซฟ เปสิค
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาโปรแกรม และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 516 ถ.รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2541-4270
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพสิคอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด