บริษัท เพอร์เฟ็คท์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
PERFECT COMPUTER SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิติชัย สุพร, นางสาวบุญพร เหลืองธรรมรส, นายวิโรจน์ เหลืองธรรมรส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่ง คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์รับจ้างวางระบบ การใช้ การจัดการ ติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/95 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2944-6400
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพอร์เฟ็คท์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด