บริษัท เพาเวอร์เทค แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เทค แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มส์ จำกัด
POWER-TECH ADVANCED SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีรเดช ตังเดชะหิรัญ, นายชาญ ทวียนต์ชัย, นายสราญฤทธิ์ ทวียนต์ชัย, นายธีรวัฒน์ ตังเดชะหิรัญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กันยายน 2532
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 74/43/45 ซ.รองเมือง 4 ถ.รองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2216-8888
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพาเวอร์เทค แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มส์ จำกัด