บริษัท เพียว เอิร์ธ จำกัด

บริษัท เพียว เอิร์ธ จำกัด
PURE EARTH COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยุทธนา บุณยโสภณ, นายภูชัย มุ่งสมหมาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 106/38-39 หมู่บ้าน อมรพันธ์ 2 ซ.อมรพันธ์ 2 ถ.รามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2517-6417
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เพียว เอิร์ธ จำกัด