บริษัท เฟดเดอรัล ฮาร์ดแวร์ กรุงเทพ จำกัด

บริษัท เฟดเดอรัล ฮาร์ดแวร์ กรุงเทพ จำกัด
FEDERAL HARDWARE (BANGKOK) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวธัญชนก จันทน์หอมไกล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1153/19 ถ.นครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2417-7941-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟดเดอรัล ฮาร์ดแวร์ กรุงเทพ จำกัด