บริษัท เฟิสท์ ออฟฟิซ ออโตเมชั่น กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เฟิสท์ ออฟฟิซ ออโตเมชั่น กรุ๊ป จำกัด
FIRST OFFICE AUTOMATION GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางณฐิยา ไลออน, นายธีรพัฒน์ บำรุงญาติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2582-2029-32#102
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟิสท์ ออฟฟิซ ออโตเมชั่น กรุ๊ป จำกัด