บริษัท เมก้า โปรไฟล์ จำกัด

บริษัท เมก้า โปรไฟล์ จำกัด
MEGA PROFILES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนัทมิ เบน สาลาห์ ซูอากิ, นางสาวศิริวรรณ เอกวิชญพงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 313 อาคาร ซีที ทาวเวอร์ ชั้น 23 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02)8636988
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมก้า โปรไฟล์ จำกัด