บริษัท เมททริค เจนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เมททริค เจนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด
METRIC GENERAL TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจิณณทิพ แก้วนพรัตน์, นายตัน ซู อ่อง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าเครื่องทองแดง,เครื่องทองเหลือง,เครื่องเคลือบรูปภาพ ภาพพิมพ์ ภาพเขียน โบราณวัตถุ และเครื่องเคหภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23 อาคาร ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชั้น 3 ซ.โรงน้ำแข็ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2237-0077#315
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมททริค เจนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด