บริษัท เมทริคซ์ ทราเวลเลอร์ จำกัด

บริษัท เมทริคซ์ ทราเวลเลอร์ จำกัด
MATRIX TRAVELLER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสันติ มงกุฎนิมิต, นางสาวอำภาพร ตันติเวทเรืองเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียน ขายส่ง ขายปลีก ให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56 อาคาร ญาดา ชั้น 8 ห้อง 8/1 ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมทริคซ์ ทราเวลเลอร์ จำกัด