บริษัท เมธานนท์ จำกัด

บริษัท เมธานนท์ จำกัด
METHANON CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศลาวัลย์ วัฒนเมธานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รายได้จากการขายปลีกสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องโทรสาร พิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเคลือบบัตร เครื่องพิมพ์เขียว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 179/6 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมธานนท์ จำกัด