บริษัท เมโทร-อินฟิเนี่ยม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เมโทร-อินฟิเนี่ยม ประเทศไทย จำกัด
METRO-INFINIUM (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ จารุวจนะ, นายอรุณ ต่อเอกบัญฑิต, นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชากาญจนดิษฐ์, นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายระบบซอฟแวร์ พัฒนาและให้บริการเกี่ยวกับงานระบบซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/3 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2726-2828
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมโทร-อินฟิเนี่ยม ประเทศไทย จำกัด