บริษัท เมโทร อินโฟ เซอร์วิส 2002 จำกัด

บริษัท เมโทร อินโฟ เซอร์วิส 2002 จำกัด
METRO INFO SERVICE (2002) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจรูญ โพธิ์ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/12 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0-3863-6958
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมโทร อินโฟ เซอร์วิส 2002 จำกัด