บริษัท เรดิโอ คอมพิวติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เรดิโอ คอมพิวติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด
RADIO COMPUTING SERVICES (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคอลลิน รอสส์ ฟอว์เวลล์, นายรณชัย กฤษฎาโอฬาร, นายพัฒนะ ศรีภักดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีก ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ให้บริการด้านคมนาคมและการสื่อสารทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 142 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2653-0596-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เรดิโอ คอมพิวติ้ง เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด