บริษัท เลขเทค นวัตกรรม และการพัฒนา จำกัด

บริษัท เลขเทค นวัตกรรม และการพัฒนา จำกัด
LEH TEK INNOVATION AND DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชนินทร์ สายน้ำเขียว, นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2010000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ทางอิเลคทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 33/5 หมู่ 3 ซ.อัชสัมชัญ 3 ถ.อัชสัมชัญ แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2444-0958
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เลขเทค นวัตกรรม และการพัฒนา จำกัด