บริษัท เลอลักษณ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท เลอลักษณ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
LERLUX IMPORT EXPORT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเลอชัย เลิศลักษณ์ศิริกุล, นางกิ้มสิ่ว เลิศลักษณ์ศิริกุล, นายมนต์ชัย เลิศลักษณ์ศิริกุล, นายปราโมทย์ เลิศลักษณ์ศิริกุล, นางสาววันเพ็ญ วิริยะวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าเหล็กต่างๆ เพื่อขายจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์,อะไหล่เครื่องจักรก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/9 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2316-9697
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เลอลักษณ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด