บริษัท เลิร์นสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เลิร์นสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
LEARNSMART CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอรพินท์ โกรพินธานนท์, นายสัญญา จังพานิช, นายศุภชัย โกรพินธานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ขายสิทธิ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22 อาคาร เซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 6 ซ.สมคิด ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2224-4418
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เลิร์นสมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด