บริษัท เวฟเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เวฟเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
WAVE TECH COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกนก นาแก้ว, นางสาวจุไรรัตน์ ทวีวัฒน์มงคล, นายศักดิ์สิทธิ์ อุดมศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ธันวาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้บริการด้านพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174 ซ.ลาดพร้าว 58 (สุขสันต์ 1) ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-3709
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวฟเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด