บริษัท เวอร์ซอฟต์โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เวอร์ซอฟต์โซลูชั่น จำกัด
VERSOFT SOLUTIONS CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปราโมทย์ ทัศนวิบูลย์, นางสาวบุญศิริ มีสำราญ, นางสาวชุติญา แตงเที่ยง, นายสุรัตน์ พานิชภักดี, นายวัลลภ แซ่เจีย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 438 ถ.สิรินธร แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2881-1373
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวอร์ซอฟต์โซลูชั่น จำกัด