บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด
VERSAT SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววราภรณ์ ตันติธนวัฒน์, นายวัลลภ แซ่เจีย, นางสาวมณีวรรณ โควาวิสารัช, นายปราโมทย์ ทัศนวิบูลย์, นายสุรัตน์ พานิชภักดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 438 ถ.สิรินธร แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2881-1373
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด