บริษัท เวิลด์ พี ที เอ็ม จำกัด

บริษัท เวิลด์ พี ที เอ็ม จำกัด
WORLD PTM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมนัสภาพ สุวรียนนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมฯ,ให้บริการตรวจสอบซ่อมแซม บำรุง (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 209/106 หมู่ 8 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : (01)6479554
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวิลด์ พี ที เอ็ม จำกัด