บริษัท เว็บคอนโทรล จำกัด

บริษัท เว็บคอนโทรล จำกัด
WEBCONTROL LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเบญจมาศ พงศ์ฉบับนภา, นายจอร์จ ทรัปป
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตจำหน่ายข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับออกแบบ จัดเก็บ จัดทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54 อาคาร บีบี ห้อง ยูนิต 1901-2 ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2664-2300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เว็บคอนโทรล จำกัด