บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
WEALTH MANAGEMENT SYSTEM LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติพงษ์ จงประเสริฐ, นางสาธิณี ชินธรรมมิตร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 ธันวาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ให้พัฒนา หรือออกแบบระบบคอมพิวเตอร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการที่เกี่ยวกับการใช้คอบริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงิน และจัดฝึกอบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 383 ถ.ลาดหญ้า แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2861-4820
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด