บริษัท เศรษฐศิริ คอมพิว เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เศรษฐศิริ คอมพิว เซ็นเตอร์ จำกัด
SETHASIRI COMPUTE CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิศิทธิ์ เทภาสิต, นายเอก บุญนาค, นายริชาร์ด แอนโทนี โบลเลอร์, นายประสาท เพ่งสุกาญจน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 เมษายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจ้างและให้บริการทุกประเภท(รับจ้าง ซื้อมา-ขายไป)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 431 ถ.สุโขทัย แขวง สวนจิตรลดา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เศรษฐศิริ คอมพิว เซ็นเตอร์ จำกัด