บริษัท เอกธนา อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เอกธนา อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
EAKTHANA INTERMARKETING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอก ทีปรักษพันธุ์, นางวิไล ทีปรักษพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งบรรจุภัณฑ์ เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 112/208 ซ.อินทามระ 10 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2616-3997
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอกธนา อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด