บริษัท เอกมหภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เอกมหภัณฑ์ จำกัด
AKE-MAHAPHAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเสาวนีย์ โกษารัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 ตุลาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 200/37 ถ.การเคหะชุมชน 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3868-4150-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอกมหภัณฑ์ จำกัด