บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด
EK-KARAJ COMPUTER CO., LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจรัส ภัทรสิริวงศ์, นายธวัชชัย พวงกิจจา, นายชัยณรงค์ วรกิจกำจร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษวัสดุอุปกรณ์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 407/29 หมู่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2389-3289
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด