บริษัท เอช.ดี. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอช.ดี. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
H.D.COMPUTER & SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรชัย ศรีดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 เมษายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 578 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-9814-6536
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอช.ดี. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด