บริษัท เอที. รีเซิช จำกัด

บริษัท เอที. รีเซิช จำกัด
AT.RESEARCH COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมีชัย ฤชุพันธุ์, นายชัชวาล อภิบาลศรี, นางสาวมาเรีย ฟอง ลี, นายสุริยะ สุรินทร์พงษ์, นายสมชาย เว่บ้านแพ้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง และซอฟต์แวร์ให้เช่าคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/820 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-3418
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอที. รีเซิช จำกัด