บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จำกัด

บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จำกัด
ABC TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวรุ่งรัตน์ กุยสุวรรณ, นางศันสนีย์ จูตระกูล, นายประยูร เจนลาภวัฒนกุล, นายไมเคิล เบรน นูเวล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 100000000
ประเภทธุรกิจ : บริการให้คำปรึกษาและจัดการด้านระบบซอฟท์แวร์ บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ ให้บริการเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 65/17 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2973-3605-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จำกัด