บริษัท เอพีไอฟิวเจอร์-เทค จำกัด

บริษัท เอพีไอฟิวเจอร์-เทค จำกัด
API FUTURE-TECH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิเทพ แซ่โค้ว, นางสาวอัจฉรา ล้อมวัฒนธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต พิมพ์งานเอกสารต่างๆ จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2308/4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2940-2121
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอพีไอฟิวเจอร์-เทค จำกัด