บริษัท เอฟซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอฟซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
FCS COMPUTER SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยุน มัน ชิว, นายลี ชี ลอง, นายฑีฆะ ลีลาอดิศร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบโทรศัพท์ในโรงแรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 195 ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-4188
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด