บริษัท เอฟเอ็กซ์เอ จำกัด

บริษัท เอฟเอ็กซ์เอ จำกัด
FXA COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอาภรณ์ปอล ศรีพิพัฒน์, นายดิเรค ศรีพิพัฒน์, นายเจมส์ มัว ทอมสัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 65000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนาซอฟแวร์ขายติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2034/77 อาคาร อิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-1150-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟเอ็กซ์เอ จำกัด