บริษัท เอฟเอ็มเอ เรนทอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอฟเอ็มเอ เรนทอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
F M A RENTAL AND SUPPLIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติ เตชะไชยวงศ์, นางสาวกฤษศนี เตชะไชยวงศ์, นางสาวปวฤล ศรีมงคล, นางทัศนีย์ เตชะไชยวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขายอะไหล่อุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/15 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2235-0156
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟเอ็มเอ เรนทอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด