บริษัท เอฟ ดี เอส เน็ทเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เอฟ ดี เอส เน็ทเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด
FDS NETWORKS (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคีทท์ ซีนน์ บาร์เทอร์, นางสาวฮุย ยิน ฮุง, นายอดิศร ทิมเที่ยง, นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม อเล็กซานเดอร์ เดเวอแรล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า จำหน่ายปลีก และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ และระบบการติดต่อสื่อสารทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 195 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2670-0141
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟ ดี เอส เน็ทเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด