บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
F D I CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฮิเดฮิโกะ ไซโตะ, นางพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41 ซ.เลิศปัญญา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6695-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด