บริษัท เอสทีเค เทคนิคคอล จำกัด

บริษัท เอสทีเค เทคนิคคอล จำกัด
STK TECHNICAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววรรณา พลามิตร, นางสาววรรณี พลามิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รับซ่อมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/37 ซ.วัฒนเสวี แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2887-0053
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสทีเค เทคนิคคอล จำกัด