บริษัท เอสบิท ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอสบิท ประเทศไทย จำกัด
SBIT (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสาเรศ รัตนพันธ์, นายไชยพล จึงประวัติ, นายสุรเชษฎ์ รักษาพล, นายภินันท์ ณ สุวรรณ์, นายนพดล ศุกระกาญจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมแซมบำรุงรักษา ติดตั้ง ขายส่ง ขายปลีก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 339/84 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสบิท ประเทศไทย จำกัด