บริษัท เอสบีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอสบีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SBL INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพจน์ ทรงสวัสดิชัย, นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ, นายสมโภชน์ สุรเกียรติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 959 ถ.เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2639-5646
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสบีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด