บริษัท เอสพี คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอสพี คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด
SP COMPUTER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางยุพิน กาญจนโสภาค, นางสาวผกามาศ รุ่งเรือง, นายโยธิน งามวัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/192 หมู่ 8 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางเขน เขต เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสพี คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด