บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด

บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด
ASCENTI RESOURCES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเปค โรแลนด์, นางสาวพัชร์วัลย์ วรุณปิติกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าส่งออกเครื่องพริ้น พร้อมอุปกรณ์ ทุกยี่ห้อนำเข้าส่งออก เครื่องพริ้น พร้อมอุปกรณ์ ทุกยี่ห้อบริการซื้อ- ขาย เครื่องเขียน แบบเรียน และอุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงานทุกยี่ห้อ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/54 หมู่ 2 ถ.345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2961-7292
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด