บริษัท เอสเอ็น แอนด์ เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอสเอ็น แอนด์ เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
SN & M TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนงน้อย สวนอินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องใช้สำนักงาน พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 304/107 หมู่ 6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2954-6622
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสเอ็น แอนด์ เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด