บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
SM. OA CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมัย กวักเพฑูรย์, นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 เมษายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2210/28-29 ถ.จันทน์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-2556
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด