บริษัท เอสแคซ การบัญชีและกฏหมาย แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท เอสแคซ การบัญชีและกฏหมาย แอสโซซิเอทส์ จำกัด
S.KACC ACCOUNTING AND LAWS ASSOCIATES CORP.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมยศ เอี่ยมสันติไพศาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ทำบัญชี ปรึกษากฎหมาย จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104/27 ซ.หอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 2481027
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสแคซ การบัญชีและกฏหมาย แอสโซซิเอทส์ จำกัด