บริษัท เอส.จี. ไซเบอร์ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอส.จี. ไซเบอร์ซิสเต็ม จำกัด
S.G. CYBER SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปฏิภาณ ชาตะเมธีกุล, นายวรพจน์ อำนวยพล, นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการอินเตอร์เน็ตขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55 อาคาร เอเอ แคปปิตัลรัชดา ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-1115
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.จี. ไซเบอร์ซิสเต็ม จำกัด