บริษัท เอส ซี เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เอส ซี เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด
S C M COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนภาพร พรหมเทพ, นางประภา พรหมเทพ, นายพงษ์ศักดิ์ พรหมเทพ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/29 หมู่ 2 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-9410-7825
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส ซี เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด